Mijn werkwijze

Hoe krijg je een asbestattest?

Om een asbestattest op te stellen doorlopen we samen een aantal stappen. Hierbij ga ik als asbestdeskundige uitvoerig en nauwgezet te werk, maar ook jouw deel is van belang. Ik neem je even mee:

Het vooronderzoek. Efficiëntie voorop:

Om het plaatsbezoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heb ik bij het vooronderzoek alle nuttige documenten nodig die meer informatie geven over je woning:

- Plannen
- Foto’s
- Facturen of opleverattesten van renovatiewerken
- Informatie over ingesloten asbest                                                                        - Informatie over beschermd erfgoed op je eigendom

Hoe meer informatie ik vooraf krijg, hoe efficiënter, preciezer en zorgvuldiger ik mijn werk ter plaatse kan doen.

Bovendien is het ook heel belangrijk dat de woning voor het bezoek volledig toegankelijk en controleerbaar is. Wat bedoel ik hiermee?

- Alle deuren kunnen open.                                                                                      - Alle ruimtes zijn bereikbaar. (Ook zolder, kelder en gebouwen in de tuin)
- De ruimtes zijn net.                                                                                                  - De buitenmuren zijn vrij en niet volledig begroeid met planten.

Het plaatsbezoek. Met respect en zorgzaamheid:

Tijdens het plaatsbezoek maak ik een volledige asbestinventarisatie op. Ik onderzoek zorgvuldig alle asbestbronnen - binnen en buiten de woning - en breng ze in kaart. Hierbij maak ik de nodige foto’s, steeds met respect voor jouw privacy.

Op bepaalde plaatsen neem ik staalnames. De staalnames vallen onder niet-destructief onderzoek. Dit houdt in dat ik ze uitvoer op een veilige manier zonder het normaal gebruik van de woning te hinderen.

Enkele afspraken die ik steeds nakom:

- Ik breek geen wanden en vloeren open of af.

- Staalnames gebeuren altijd in overleg.

- Ik neem stalen af op plaatsen waar het niet of zo min mogelijk opvalt. Bv. achter een kader.

- Advies en plaatsbezoek kunnen ook in het Frans en Engels.

Weet dat bepaalde staalnames, zoals crepi en pleisterwerk, verplicht zijn. Je mag een staalname steeds weigeren, maar in dat geval ben ik wettelijk verplicht deze plaats automatisch als asbesthoudend te beschouwen.

Het asbestattest. Correct en gedetailleerd:

Na het plaatsbezoek, stuur ik de stalen naar een erkend labo voor verder onderzoek.
Zodra ik de laboresultaten ontvang, finaliseer ik de asbestinventaris. Ik voer alle gegevens in de databank van OVAM in. Hierna vraag ik het attest voor je aan.

Je krijgt het attest normaal gezien binnen een week na de inventaris in je mailbox. Indien je dit wenst, kun je het document ook op papier verkrijgen. Het asbestattest is een gedetailleerd naslagwerk.

 

Wat is de prijs van een asbestattest?

 

Een correcte prijs hangt van verschillende factoren af:

- De grootte en de ouderdom van je woning

- Het aantal eerdere renovaties (tijdens vorige renovaties kan een groot deel van het asbest al verwijderd zijn)

- Het aantal staalnames en laboanalyses

 


Prijzen starten vanaf: €325

Waarom samenwerken met Anne?

Expertise

- Je laat je ondersteunen door een gecertificeerd asbestdeskundige, erkend door OVAM.
- Je krijgt niet alleen een officieel attest, maar ook asBEST advies.


Transparantie

- De prijzen zijn incl. BTW en verplaatsingskosten.
- Je kunt afspraken boeken in het weekend zonder meerprijs.


Betrokkenheid

- Je afspraak wordt binnen 24u ingepland.

- Je kunt me steeds bereiken via Whatsapp.

- Je hebt steeds persoonlijk contact met mij, voor je keuringen en advies.

- Je plaatsbezoek en advies liever in het Frans of Engels? Dat kan!

De wettelijke documenten stel ik verplicht in het Nederlands op.


Zorgzaamheid

- Elk plaatsbezoek gebeurt met zorg en respect voor je pand én je privacy.
- Ik behandel jouw woning alsof het mijn eigen woning is